Treslag & Egenskaper

Trevirke er et unikt og komplisert materiale. Det er satt sammen av mange forskjellige celler, som sammen danner differensierte vevsstrukturer som er tilpasset treets ulike livsfunksjoner.

Vi har valgt å fordele de trevirkets egenskaper på 3 ulike områder:

Anatomiske egenskaper, Fysiske egenskaper og Mekaniske egenskaper

Verdiene for de anatomiske, fysiske og mekaniske egenskapene som er angitt i de tekniske tabellene er basert på undersøkelser av følgende forfattere:
F. Kollmann, Chr. Schreiber, R. Wagenführ, B. Kucera, L. Nagode og M Foslie

Alm

til panel, gulv, innredning og dreiing

Alm har meget gode tekniske egenskaper og en vakker tekstur og farge.
Almeveden har stor slitestyrke og er meget anvendelig i parkett, gulv, trapper og dørstokker. Treslaget kan benyttes i alle typer innvendig bærende konstruksjoner, spesielt dersom man ønsker synlige dragere og stolper.
Barken har høyt innhold av mineraler og kan brukes til garving og gulfarging.
Almevirke ble lenge brukt til sportsartikler og bygging av småbåter, skip, skuter og jernbanevogner. For å lage kjørel til husbruk ble alm tidligere brukt til lagging, bøkring og sveiping.

Ask

til konstruksjoner, gulv, panel og redskap

Ask er det norske lauvtreslaget som samlet sett har de beste tekniske egenskapene. Det er også dekorativt med vakre tegninger. Derfor er askeveden svært anvendelig som materialer i gulv, trapper, dørstokker og alle typer innvendig bærende konstruksjoner. Spesielt er ask anvendelig som synlige dragere og stolper, i hel ved eller som limtre. Ask egner seg også godt til kjøkkeninnredninger, paneler, møbler, skaft og listverk.Tradisjonelt er virket brukt til finér. Askevirke ble lenge brukt til sportsartikler som ski, sleder og turnapparater, bygging av småbåter, skip og skuter.

Bjørk

til panel, innredning, gulv og møbel

På bakgrunn av sine gode tekniske egenskaper og vakre og varierte utseende egner virke av bjørk seg til gulv- og trappematerialer, paneler, kjøkkeninnredninger, møbler og innvendige dører.

Bøk

til gulv , møbel og finér

Bøkevirke brukes vanlig i finérproduksjon og til finérplater og i harde sponplater. Det blir mye brukt til møbler, spesielt der det er behov for bøyde emner. På grunn av sin store slitestyrke egner det seg til parkett, skaftvirke, leketøy og sportsutstyr som i turnapparater. Videre brukes det i ispinner og spatler til kjemisk og medisinsk formål fordi den er lukt- og smaksfri.

Eik

til kledning, utemøbler, panel, gulv, møbler, båt, brygge og konstruksjonsvirke

Eikas gode styrkeegenskaper og vakre tegninger gjør at den kan brukes til alle innvendige bærekonstruksjoner som stolper og dragere, spesielt om man ønsker trevirke som både er sterkt og dekorativt.

Den gode slitestyrken gjør eikematerialer velegnet til gulv, parkett og trapper, ytterdører, dørstokker og vinduskarmer. Fordi Eikevirket egner seg også meget godt til møbler, paneler, kjøkkeninnredninger, finér og listverk.
Eikas kjerneved, -den mørke veden- er i naturlig tilstand det norske treslaget som har lengst holdbarhet i kontakt med jord og er derfor velegnet til kledning, terrasser, brygger, utemøbler og lekeapparater for barn.

Kirsebær

til møbel, innredning og pynt

Kirsebærvirke er på grunn av sitt dekorative utseende og sine gode tekniske egenskaper velegnet til møbler, innredninger og gulv, musikkinstrumenter, leketøy, dreiearbeider, kunsthåndverk, galanteri, geværkolber, eksklusive intarsier og finér. Virket egner seg godt til røyking av matvarer og brenner med en behagelig duft.

Lind

til treskjæring, panel og dreiing

Lind er et mykt og homogent treslag og egner seg derfor godt til treskjæring, blant annet større treskulpturer og krusifikser. Dessuten brukes det til dreiearbeider, panel, blant annet i himlinger, samt til finérproduksjon, blyantproduksjon, galanteri og som emballasje, proteser og karbonisert materiale for tegning. Lindebasten blir benyttett til poding, da den har særlig god styrke. Lindebasten har også blitt brukt til å lage reip, matter og sekker. Lind er et mye brukt parktre.

Lønn

til møbler, gulv, panel, innredninger og instrumenter

Lønn egner seg godt til møbler, spesielt til møbler med bøyde emner. Virket blir videre anvendt til parkett, gulvbord, paneler, trapper, lister, rekkverk, leketøy og sportsutstyr. Lønn blir mye brukt til finérproduksjon, både som knivskåret og skrellet finér. Lønn kan danne resonansvirke, og er dermed egnet til musikkinstrumenter. Virkets spesielle struktur og lyshet gjør det meget dekorativt til utsmykning, gjerne i kombinasjon med mørke treslag (intarsier).

Or

til panel, innredning og møbler

Or er velegnet til møbler, paneler, kjøkken og annen innredning, blant annet i spiskammers, da trevirket ikke setter smak.
Den passer meget godt som skrelt og knivskåren finér. Videre kan or anvendes til musikkinstrumenter, leketøy, kunstneriske formål, tresko og blyantproduksjon. Flis av or kan anvendes til røyking av matvarer. Treslaget egner seg godt til framstilling av trekull, spesielt for grilling. Orematerialer har også vært benyttet til konstruksjoner under vann som drikkevannsrør.

Osp

til kledning, panel og innredning

Materialer av osp er svært godt egnet til ytre kledning, blant annet fordi den nesten ikke sprekker og fordi den i møte med sol og regn, etter hvert får en vakker patinert gråfarge og en “myk” overflate.

Rogn

til dreiing, møbel og skaft

Virke av rogn blir brukt på områder hvor det kreves stor kløyvestyrke, seighet og homogenitet. Treslaget er i tillegg svært dekorativt. Det er det beste treslaget for å lage kjegler og kuler, også fordi det er både er hardt, seigt og glatt. Ellers nyttes rognevirke til andre dreiearbeider, husflidsartikler, skaft til redskap og til brensel. Store dimensjoner kan gi fint panel og møbelvirke. Rognebær nyttes til bl.a. syltetøy, te, vin og likør.

De som ønsker litt eksklusivitet kan be om å få laget møbler i rogn.

Selje

til husflid og panel

Med sine vakre farger i rosa og rødlig brunt, minner seljeveden aller mest om kirsebær. Derfor er det et utmerket til møbler og innredninger. Selja har gjennom tidene mye på grunn av sin smidighet og vakre farge blitt brukt til emner for husflidsartikler, møbler og andre bruksgjenstander. Den kan ellers nyttes til paneler, kryssfinér, sponplater, kurvmøbler, flettearbeider, tønneband, emballasje, treull og karbonisert materiale for tegning.